သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ (ျမန္မာ) တို႔ ၏ Multi-Year Work Plan (၂၀၁၇) ခုႏွစ္အရ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၆

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Pages