သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၁

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္းညွိႏိႈ... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၂

   ခ႐ိုင္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၈) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၉

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုး ပါဝင္ေသာ စံုညီခံုရံုးသည္ ယေန႔... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Pages