သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Pages