သတင္းမ်ား

ရန္ကုန္     ဧၿပီ ၁၂

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၇:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို  ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၉

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တရား႐ုံးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ကို  (အဂၤလိပ္ +ျမန္မာ) ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန... ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

Pages