ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ တရားရုံးများ၏ နှစ်စဉ် မှုခင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ