ဌာန၏အကြောင်း

 

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်

 

မူဝါဒ

        (က)    ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ရေး၊

        (ခ)     ဥပဒေအရ ကန့်သတ်ချက်များမှအပ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်တွင် တရားစီရင်ရေး၊

        (ဂ)     အမှုများတွင် ဥပဒေအရ ခုခံချေပခွင့် နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့်ရှိရေး၊

        (ဃ)   ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊

                 နယ်မြေ အေးချမ်းသာယာရေး တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူ

                 ဖြစ်စေရေး၊

        (င)    ဥပဒေကို ပြည်သူများက နားလည်လိုက်နာ ကျင့်သုံးလာစေရန် ပညာပေး ရေး

                နှင့် ပြည်သူများက ဥပဒေကို လိုက်နာသော အလေ့အကျင့် ပျိုးထောင်ပေးရေး၊

        (စ)   ပြည်သူအချင်းချင်းနှင့် ပတ်သက်သော အမှုကိစ္စများကို ဥပဒေဘောင်အတွင်း၌

                ကျေအေးပြီးပြတ်စေရေး၊

        (ဆ)  ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးယူအပြစ်ပေးရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တပြုပြင်မှုကို  

                 ဦးတည်ရေး။

 

ရည်မှန်းချက်

        (က)    ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊

        (ခ)      ပြည်သူအများက ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု တရားစီရင်ရေး      

                   စနစ်ပေါ်ထွန်းရေး၊

        (ဂ)     အမှုအခင်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့်မြန်မြန် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေး၊

        (ဃ)   တရားရုံးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မြှင့်တင်ရေး။

 

လုပ်ငန်းစဉ်

        (က)    အကျင့်သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိက္ခာသုံးရပ်နှင့် ပြည့်စုံသော တရားသူကြီးကောင်းများ

                   ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက်  အဘက်ဘက်မှ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရန်၊

        (ခ)     သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်

                  တရားစီရင်ရေးနှင့်ဆက်နွယ်သော စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်

                  လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်၊

        (ဂ)     တရားရုံးအင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ တရားရုံး အဆောက်အဦများ

                  တည်ဆောက်ရန်၊

        (ဃ)   တရားရေးဝန်ထမ်းများနှင့် တရားရုံးဝန်ထမ်းများ သက်သာချောင်ချိရေးအတွက်

                  ဦးစားပေးလျက်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ရန်။

 

မဟာဗျူ ဟာစီမံချက်

         တရားစီရင်ရေး၏မဟာဗျူ ဟာစီမံချက် (၂၀၁၅-၂၀၁၇)