တရားရုံးသတင်းမီဒီယာလက်စွဲထုတ်ဝေ

နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်

        ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် အဆင့်ဆင့်သော တရားရုံးများတွင် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် သတင်းမီဒီယာများ၊ ပြည်သူများနှင့်ဆက်ဆံရေးကို တုးိမြှင့် လုပ်ဆောင်ရန် တရားရုံးသတင်းမီဒီယာလက်စွဲကို ထုတ်ဝေလိုက်သည်။

အပြည့်အစုံဖတ်ရန်

Myanmar

Category: