အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

စီးပြားေရးဥပေဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္စာအုပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ပူးေပါင္း၍ " စီးပြားေရးဥပေဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္စာအုပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ " (Seminar on the Case Study Book on Business - Related Laws) ကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) က ေနျပည္ေတာ္ PARKROYAL ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

Myanmar

"Design Workshop for Public Awareness" "အမ်ားျပည္သူအသိအျမင္တိုးျမႇင့္သည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ" က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၈

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ My Justice တို့ပူးေပါင္း၍ "Design Workshop for Public Awareness" အမ်ားျပည္သူအသိအျမင္တိုးျမႇင့္သည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ေတာ္၊သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၄

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ဂါရဝျပဳ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Myanmar

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၄

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၈း၃၀ အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးျမသိမ္းက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

         

Myanmar

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသင့္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္စာအုပ္ (User Manual) ေရးဆြဲျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ USAID-PRLP ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသင့္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္စာအုပ္ေရးဆြဲျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမတ္ေတာ္ဝင္ဟိုတယ္ ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပသည္။

Myanmar

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ဆင့္ကဲႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္ေရး လမ္းၫႊန္မွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၈

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ၾကည္သည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားေရး ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ား၊ မႏၱေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တရားေရးအရာရွိမ်ားအား ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ ဥကၠဌေဟာင္း Mr. Kunihiko SAKAI ႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ဥပေဒအသင္း (LAWASIA) ဥကၠဌေဟာင္း Mr. Takeo KOSUGI ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၄

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၏ ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ Mr. Kunihiko SAKAI ႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ဥပေဒအသင္း (LAWASIA) ၏ ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ Mr. Takeo KOSUGI ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ ယေန႔ ညေန (၁၆း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတ္ာခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးႏိုင္ ျပည္အက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၄

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးစိုးႏိုင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဇြန္လ ၁ ရက္ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီက ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္အက်ဥ္းေထာင္အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စံုညီခံု႐ံုး ႐ံုးထိုင္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၄

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုး ပါဝင္ေသာ စံုညီခံုရံုးသည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္၍  ရာဇ၀တ္အထူးအယူခံမႈ (၅) မႈကို ၾကားနာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ပူးေပါင္း၍ " စီးပြားေရးဥပေဒဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းခ်က္စာအုပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ " (Seminar on the Case Study Book on Business - Related Laws) ကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) က ေနျပည္ေတာ္ PARKROYAL ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

... Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးျမသိမ္းႏွင့္ ဦးေအာင္ေဇာ္သိန္းတို႔ပါဝင္သည့္ အၿပီးသတ္ ၾကားနာဆံုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ဇြန္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္၌ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းအမွတ္ (၁) တြင္ ႐...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၈

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ My Justice တို့ပူးေပါင္း၍ "Design Workshop for Public Awareness" အမ်ားျပည္သူအသိအျမင္တိုးျမႇင့္သည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ေတာ္၊သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။

         ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS