အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ပူးေပါင္း၍ ကယားျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ “ Seminar On How to Handle New Types of Evidence and Court - led Mediation System” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

 ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

Myanmar

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ကိုယ္စား) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေအး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စံုညီခံု႐ံုး ႐ံုးထိုင္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုးပါဝင္ေသာ စံုညီခံုရံုးသည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္၍  တရားမအထူးအယူခံမႈ (၅) မႈကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည္။ ထို႔ျပင္   ရာဇဝတ္အထူးအယူခံမႈ (၄)မႈႏွင့္ တရားမအထူးအယူခံမႈ (၂)မႈကို ၾကားနာခဲ့ၾကပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ခုနွစ္ အဓိကေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ခုနွစ္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္

တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈ - ၂၀၂၂) အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ အဓိကေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ဖတ္ရႈရန္

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရိုင္တရား႐ုံးမ်ား၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၄

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရိုင္တရား႐ုံးမ်ား၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၉:၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

         

Myanmar

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီ ၁၂

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညိွႏိႈ္င္းအစည္းအေဝးကို ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီတြင္ က်င္းပသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ Aichi Bar Associations ၏ International Committee ဥကၠ႒ Mr. NAKAGAWA Shingo ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ Aichi Bar Associations ၏ International Committee ဥကၠ႒ Mr. NAKAGAWA Shingo ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ ညေန (၀၄:၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဧည့္ခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

         

Myanmar

႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာ အလယ္အလတ္အဆင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာအလယ္အလတ္အဆင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး (ေအာက္ထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ေလ့က်င့္၊ သတင္း၊ သုေတသန) က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Myanmar

မံုရြာတကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာနမွ ေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၃၀

  မံုရြာတကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာနမွ  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၀၂) ဦးပါဝင္သည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီတြင္  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာၾကပါသည္။

         

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

 ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ပူးေပါင္း၍ ကယားျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ “ Seminar On How to Handle New Types of Evidence and Court - led Mediation System ” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ Famous...

Read More

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ကိုယ္စား) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုးပါဝင္ေသာ စံုညီခံုရံုးသည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္၍  တရားမအထူးအယူခံမႈ (၅) မႈကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည္။ ထို႔ျပင္  ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS