ကြေညာချက်


ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄) ရာထူးနေရာများတွင်ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၁

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄) ရာထူးနေရာများတွင်ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများကို အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄) ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ သတင်းပို့ရမည့်ရက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာချက်

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၇

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ၃-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၂၂၂/၂၀၂၁) ဖြင့် တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄ (ဒုတိယမြို့နယ်တရာ