စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိများအတွက် မွမ်းမံသင်တန်းနှင့် ဆရာဖြစ်သင်တန်းကျင်းပ

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၂၇

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်များ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတရားရုံးများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးများ၊ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများတွင်စွဲဆိုသည့် တရားမမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ်ကို  ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည်။

တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ်ကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်အသီးသီး၌ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနများကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး၊ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိများကိုလည်း တာဝန်ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။

သို့ဖြစ်၍ စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိများအတွက် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံးက ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်သည့် “စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိများအတွက် မွမ်းမံသင်တန်းနှင့် ဆရာဖြစ်သင်တန်း” ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည်။

သင်တန်းတွင် ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနှင့်အထူးမှုခင်းကိစ္စရပ်များဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များက တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းများ၊ တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးလက်စွဲ (2022 Edition) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသည့်လုပ်ငန်းများ၊ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိ၏ကျင့်ဝတ်များ၊ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိသင်တန်းပို့ချရာတွင် သင်တန်းဆရာများ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနများမှ မေးမြန်းဆွေးနွေးထားသည့် အကြောင်းအရာများအပေါ် ဆွေးနွေးပို့ချကြသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသို့   တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးဌာနအသီးသီးမှ စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးအရာရှိ ၂၃ ဦး တက်ရောက်ကြသည်။