ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄) ရာထူးနေရာများတွင်အစမ်းခန့်ပြီး ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးများ လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၉) သို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် တွဲဖက်ထားသူများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၄

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄) ရာထူးနေရာများတွင်အစမ်းခန့်ပြီး ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးများ လုပ်ငန်းဝင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂၉) သို့ တက်ရောက်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် တွဲဖက်ထားသူများအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

အမည်စာရင်းအားကြည့်ရှုရန်