ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄) ရာထူးနေရာများတွင်ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၁

ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး (တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် - ၄) ရာထူးနေရာများတွင်ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများကို အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။

ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများစာရင်းအားကြည့်ရှုရန်