အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြေညာချက်

နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၀

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားသူများအနက် လျှောက်လွှာပြည့်စုံသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၅၃)  ဦးတို့သည် ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၊ ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန၊ ရှေ့နေရှေ့ရပ်ဌာနခွဲ၏ အမှု လက်ခံဌာန (Intake Counter) တွင် ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ (၂)လ အတွင်း အထက်တန်း ရှေ့နေလိုင်စင်လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Download