တရားရေးဝန်ထမ်း အဆင့်(၄)လျောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၂၀) ဖြင့် တရားရုံး အသီးသီးတွင် လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ ရရှိသော တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄) (ဒုတိယ မြို့နယ်တရားသူကြီးအဆင့် ) ရာထူးနေရာ ၈၀ (ကျား ၄၀ + မ ၄၀) လစ်လပ်လျက် ရှိပါသဖြင့် ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့် (၄)  ( ဒုတိယမြို့နယ် တရားသူကြီးအဆင့် ) ရာထူးနေရာကို လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

Download