ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဉပဒေအရ ထိမ်းမြားပေးနိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူများစာရင်း

နေပြည်တော် ဇွန် ၂၆

၁၈၇၂ ခုနှစ်၊ ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဉပဒေအရ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ထိမ်းမြားပေးနိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူများစာရင်းကို စိစစ်၍ နောက်ဆက်တွဲဖိုင်ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

၁၉၇၆ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၇၇ ခုနှစ်အတွင်း ထိမ်းမြားပေးနိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူများစာရင်းကို စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၇၇ ခုနှစ်အတွင်း ထိမ်းမြားပေးနိုင်ခွင့်လိုင်စင် ရရှိသူများစာရင်းကို စိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့်တကွ Website တွင် ဆက်လက်ကြေညာပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Download