၁၈၇၂ ခုနှစ်၊ ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေအရ ထိမ်းမြားပေးနိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိထားသူများစာရင်း (Update)

နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၆

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး၏ ၂၅--၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာအမှတ် ၁၃၆/စု-၃၅/၂၀၂၀ (လထန) ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် "ခရစ်ယာန်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ (၁၈၇၂ ခုနှစ်) အရ ထိမ်းမြားပေးနိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ထိမ်းမြားခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လိုက်နာရန်ကြေညာချက်"နှင့်အတူ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအထိ ထိမ်းမြားပေးနိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများစာရင်းကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.unionsupremecourt. gov.mm တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ယခုဆက်လက်၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ စဉ် () တွင် စာရင်းရေးသွင်းထားခြင်းအား ပယ်ဖျက်၍ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ စဉ် (၂၇) သို့ ပြောင်းရွှေ့စာရင်းရေးသွင်းခြင်းကို  Update ပြုလုပ်၍ထပ်မံထုတ်ပြန်ပါသည်။

 

             

Download