တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများကို အောက်ပါအတိုင်း တည်ထောင်ထားရှိပါသည်-

-           ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်

-           တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်များ

-           ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းတရားရုံးများ

-           ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတရားရုံးများ

-           ခရိုင်တရားရုံးများ

-           မြို့နယ်တရားရုံးများ

-           ဥပဒေအရတည်ထောင်သော အခြားတရားရုံးများ