ကြိုတင်သတိပေး အမှုခေါ်စာရင်း ထပ်မံထုတ်ပြန်ခြင်း

Post Image

နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂

၂၁-၄-၂၀၂၁၊ ၂၂-၄-၂၀၂၁၊ ၂၃-၄-၂၀၂၁ ရက်နေ့များတွင် အမှုများ ကြားနာရန် ရာဇဝတ်၊ တရားမ ကြိုတင်သတိပေး အမှုခေါ်စာရင်းတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့်သာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ ကြိုတင်သတိပေး အမှုခေါ်စာရင်းကို ထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

 

ထပ်မံထုတ်ပြန်ထားသည့် တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်းအား ဖတ်ရှုရန်

ထပ်မံထုတ်ပြန်ထားသည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်သတိပေးအမှုခေါ်စာရင်းအား ဖတ်ရှုရန်