ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အဓိကဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များထုတ်ပြန်

2021 Press Statement Myn_Page_1
2021 Press Statement Myn_Page_2
2021 Press Statement Myn_Page_3

နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇

တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၏ အဓိကဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အား ဖတ်ရှုရန်