အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင် တင်ချင်ပါက မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ?

အောက်ဖော်ပြပါ Website Link တွေ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပါသည်။

http://www.unionsupremecourt.gov.mm/my/node/209

 

ရှေ့နေလိုင်စင်တင်ထားပြီး လိုင်စင် ကျ / မကျ အခြေအနေလေး သိချင်ပါသည်?

လိုင်စင်ကျထားသူများစာရင်းအား ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် Facebook စာမျက်နှာတွင် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါသည်။

Zoom Meeting သို့ ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်သောသူများ Password မည်ကဲ့သို့ ရနိုင်ပါသလဲ?

သတ်မှတ်သည့်ရက် မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ Email ဖြင့် ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြား ပေးပို့ပါသည်။

တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်သနည်း?

တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် တရားရုံးအသုံးပြုသူများသည် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည် -

(၁)  စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးကို အများပြည်သူရှေ့မှောက်တွင် ဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်သည့်အတွက် အမှုသည်များအနေဖြင့် မိမိထိန်းသိမ်းလိုသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား လုံခြုံစွာ လျှို့ဝှက်ထားနိုင်ခြင်း၊

(၂)  တရားမမှုများအား စေ့စပ်ဖြေရှင်းရာတွင် လိုက်နာရန်သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကိုသာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက် အမှုသည်များအနေဖြင့် မိမိတို့တင်ပြလိုသည့် အကြောင်းအရာများကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ တင်ပြပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊

(၃)  စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးသည် ရိုးရှင်းသည့်စနစ်ဖြစ်၍ အမှုသည်များသည် ၎င်းတို့အမှုတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

(၄)  အချိန်တိုအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊

(၅)  အမှုသည်များအနေဖြင့် မိမိတို့အမှန်တကယ် ရယူလိုသည့် အခွင့်အရေးကို ကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းရယူနိုင်သည့်အတွက် ရလဒ်အပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုမြင့်မားစေနိုင်ခြင်း၊

(၆)  စေ့စပ်ဖြေရှင်းနေစဉ်အတွင်း အမှုသည်များအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ကြားဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်ခြင်း၊

အလုပ်သင်ရှေ့နေလျှောက်လျှင် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်မည်နည်း?

တရားခွင်များတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းများ ယူဆောင်ခွင့် ရှိ၊ မရှိ?

တရားခွင်များတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းများ ယူဆောင်ခွင့် မရှိပါ။

တရားရုံးအတွင်း သတင်းရယူခွင့် ရှိ/ မရှိ?

တရားရုံးအတွင်း သတင်းရယူခွင့် မရှိပါ။

တရားခွင်အတွင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခွင့် ရှိ / မရှိ ?

တရားခွင်အတွင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့် မရှိပါ။