(၂၈-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့သို့ ပြောင်းရွှေ့ချိန်းဆိုသည့် စာချွန်တော်ဆိုင်ရာအမှုများ

ကြေညာချက်
++++++++++++++++++++++++++++++
နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၅
(၂၈-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကနဦးလက်ခံသင့် မသင့် ကြားနာမည့် စာချွန်တော်အမှုများအား (၂၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့ကြားနာမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 
 
 
စာချွန်တော်ဌာန
ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးကြီးကြပ်မှုရုံး