အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္္ရာဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္(၀၉၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Park Royal Hotel ၌ က်င္းပသည္။

 

 

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံတက္ေရာက္ျခင္း

    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ ႔တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါညီလာခံသုိ႔ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ (၃၉)ႏုိင္ငံမွ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားရုံးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအပါအ၀င္ တရားစီရင္ေရးတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Myanmar

တရား႐ုံးသတင္းမီဒီယာလက္စြဲထုတ္ေ၀

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္

        ျပည္ေထာင္စုတရားလွြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕ ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကုိ တုးိျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တရား႐ုံးသတင္းမီဒီယာလက္စြဲကုိ ထုတ္ေ၀လုိက္သည္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တရားေရးအရာရွိမ်ား က်မ္းသစၥာျပဳ ျခင္း၊ လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း တြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္လႊာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

 

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅

        ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စုေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တရားေရးအရာရွိမ်ား က်မ္းသစၥာျပဳ ျခင္း၊ လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းတြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္လႊာ မ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

 

Myanmar

ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားလုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၃) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

        ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၃) သင္တန္းဆင္းပဲြ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

 

  

 

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ န၀မအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၆

    ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ န၀မအႀကိမ္လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကိုယေန႔နံနက္၀၉၀၀နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 

           

 

Myanmar

ရန္ကုန္အရွ ႔ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး အေဆာက္အအံုသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလုိင္ ၂၀

Myanmar

နမၼတူၿမဳိ ႔နယ္တရားရုံး အေဆာက္အဦသစ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉

        ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေက်ာက္မဲခရုိင္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးအေဆာက္အဦသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၉-၆-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ (အဂၤါေန႔)၊ နံနက္ ၀၉၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံး အေဆာက္အဦသစ္၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ (၃၂) မုိင္လမ္းေထာင့္ နမၼတူၿမိဳဳ႕၌ က်င္းပပါသည္။

 

  

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ မုိးရာသီ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၃၀

        ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိအဆိုပါ ရုံးပရ၀ဏ္ႏွင့္ရုံးပတ္လည္တုိ႔၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ ကၽြန္းပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးပါသည္။

 

     

 

Myanmar

ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားလုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၂၃ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

 

           

 

       ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား လုပ္ငန္း၀င္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၂၃ သင္တန္းဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ၂၂-၆-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာန၌က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သင္တန္းဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႕    

     ျမန္မာႏိုင္ငံဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

           ...

Read More

ေန​ျပည္​ေတာ္ ​ႏို​ဝင္​ဘာ ၁၇

  ​ျပည္​ေထာင္​စု​တ​ရား​လႊတ္​ေတာ္​ခ်ဳပ္​သည္ ​တ​ရား​စီ​ရင္​ေရး​ဆိုင္​ရာ ​မ​ဟာ​ဗ်ဴ​ဟာ ​စီ​မံ​ကိန္း​၏ ​တ​တိ​ယ​ႏွစ္​လုပ္​ငန္း​အ​စီ​အ​စဥ္​အား ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​မိတ္​ဖက္​အ​ဖြဲ႕​အ​စည္း​မ်ား​သို႔ ​မိတ္​ဆက္​ရွင္း​လင္း​ျခင္း ​အ​ခမ္း​အ​နား​ကို ​ယ​ေန႔​နံ​နက္ ၉ ​နာ​ရီ​ခြဲ​တြင္ ​ျပည္​ေထာင္​စု ​တ​ရား​လႊတ္​ေတာ္​ခ်ဳပ္​ရံုး၊ ​အ​စည္း​အ​...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္

  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီးျဖစ္သူ H.E.Mr.Hong Liangအား ယေန႔နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌  လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

         ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS