အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၄ ရက္

  ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ၊ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

  အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း တရားစီရင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းျဖစ္သည္။

Myanmar

ဒုတိယၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီး(တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္-၄)ရာထူးခန္႔ထားေရးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ ၄ ရက္

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ား၏ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ ျပင္ဆင္ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးရာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ က႑မ်ား၏စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာစီမံခ်က္ ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္အားလက္မွတ္  ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၌ က်င္းပသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Rt. Hon Lord Patrick Hodge ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၁၇ ရက္

  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ မွ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Rt. Hon Lord Patrick Hodge ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

           

Myanmar

ၿဗိတိန္နိုင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Mr. Lord Patrick Hodge နွင့္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလ့က်င့္ဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႕ လာေရာက္ေလ့လာျခင္း

ရန္ကုန္ ၊ မတ္လ (၁၆) ရက္

  ၿဗိတိန္နိုင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး (အၿငိမ္းစား) Mr. Lord Patrick Hodge  ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕၀င္ (၇) ဦး  ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ  ၁၆  ရက္ေန႔က   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရွ႕ေျပးတရားရံုးအျဖစ္  ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး နွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊  ေလ့က်င့္ဌာန၊  ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေလ့လာေရး ခရီး လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ Website တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုးစာအုပ္မ်ား လႊင့္တင္ထားျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၀ ရက္ေန႔

       ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ Website တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုး စာအုပ္မ်ားကို E-book အျဖစ္ျပင္ဆင္လႊင့္တင္ခဲ့ရာ (၄-၃-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ထိ တရားစီရင္ထံုးစာအုပ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္အညီ လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္း တရားစီရင္ထံုး E-book မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ မွီျငမ္းကိုးကားျခင္း၊ Download ဆြဲယူႏုိင္ျပီျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Myanmar

ၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၀)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅
  ၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၀)သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊  ေလ့က်င့္ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္(ကိုယ္စား) ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားပါသည္။

Myanmar

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားရုံး၀န္ထမ္းမ်ား ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကယားျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရိုင္တရားရုံး(၂)ရုံး၊ ၿမိဳ႔နယ္တရားရုံး(၇)ရုံးတုိ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း(၃၇)ဦးတုိ႔သည္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလြန္းေဘာ္ ဦးေဆာင္၍ ၁၃-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေလ့လာေရးခရီး လာေရာက္ၾကပါသည္။

Myanmar

တုိးခဲ့်ေရွ႔ေျပးတရားရုံးမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ တုိးခ်ဲ့ေရွ႔ေျပးတရားရုံးမ်ားအတြက္ ေရွ့ေျပးတရားရုံးအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပဒစုိးမိုးမႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(USAID-PRLP)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ပါရွိေသာ " အမႈမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အားေကာင္းလာေရး" (Strengthen Efficiency and Timeliness of Case Processing) လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရွ႔ေျပးတရားရုံးအစီအစဥ္ (Pilot Court Program) ကို ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရုိင္တရားရုံး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔႔နယ္တရားရုံးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ ႔နယ

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/၂၀၁၆)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၂၇ ရက္

တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္(၄)ရာထူးေနရာမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ျခင္း

  အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅

  တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၈း၃၀ အခ်ိန္က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးစိုးညႊန္႕က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

         ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္          ဒီဇင္ဘာ   ၁၄

   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(USAID-PRLP) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စားပြဲဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ Roundtable-Judicial Consideration on Trafficking in Persons ကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္     ဒီဇင္ဘာ     ၁၄

 ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၄)တြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္လႊာမ်ားအပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ က်မ္းသစၥာျပဳျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၈:၃၀ နာရီအခ်ိန္   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး စုေဝးခန္းမတြင္က်င္းပရာ   ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS