အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ေရွ႕ေျပးတရားရံုးမ်ား၏ (၆) လတာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကို သံုးသပ္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ Workshop on 6 Months Assessment of Pilot Courts က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း(USAID-PRLP)ပူးေပါင္း၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူခရိုင္ တရားရံုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတို႔ကို ေရွ႕ေျပးတရားရံုးမ်ား (Pilot Courts) အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေရွ႕ေျပးတရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈသြား အမႈလာစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ (Case Management Program)ကို ၁-၇-၂၀၁၅ ေန႕မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ ေန႕တြင္(၆)လျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္(၆)လတာကာလအတြင္း ေရွ႕ေျပးတရားရံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနကို သံု

Myanmar

ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၈ 

     ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၉) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး ၊ ေလ့က်င့္ဌာန သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ကိုယ္စား) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္းအမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၄ ရက္

  ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ၊ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

  အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း တရားစီရင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစေရးအတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းျဖစ္သည္။

Myanmar

ဒုတိယၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီး(တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္-၄)ရာထူးခန္႔ထားေရးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ ၄ ရက္

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ား၏ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ ျပင္ဆင္ခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးရာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ က႑မ်ား၏စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာစီမံခ်က္ ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္အားလက္မွတ္  ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၌ က်င္းပသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Rt. Hon Lord Patrick Hodge ေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၁၇ ရက္

  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ မွ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Rt. Hon Lord Patrick Hodge ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

           

Myanmar

ၿဗိတိန္နိုင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Mr. Lord Patrick Hodge နွင့္အဖြဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေလ့က်င့္ဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႕ လာေရာက္ေလ့လာျခင္း

ရန္ကုန္ ၊ မတ္လ (၁၆) ရက္

  ၿဗိတိန္နိုင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး (အၿငိမ္းစား) Mr. Lord Patrick Hodge  ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕၀င္ (၇) ဦး  ပါ၀င္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ  ၁၆  ရက္ေန႔က   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရွ႕ေျပးတရားရံုးအျဖစ္  ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး နွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊  ေလ့က်င့္ဌာန၊  ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေလ့လာေရး ခရီး လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ Website တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုးစာအုပ္မ်ား လႊင့္တင္ထားျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၀ ရက္ေန႔

       ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ Website တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထံုး စာအုပ္မ်ားကို E-book အျဖစ္ျပင္ဆင္လႊင့္တင္ခဲ့ရာ (၄-၃-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္မွ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ထိ တရားစီရင္ထံုးစာအုပ္မ်ားကို ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္အညီ လႊင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္း တရားစီရင္ထံုး E-book မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ မွီျငမ္းကိုးကားျခင္း၊ Download ဆြဲယူႏုိင္ျပီျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Myanmar

ၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၀)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅
  ၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားမြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၀)သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီတြင္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး၊  ေလ့က်င့္ဌာန၊ သင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္(ကိုယ္စား) ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားပါသည္။

Myanmar

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တရားရုံး၀န္ထမ္းမ်ား ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကယားျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခရိုင္တရားရုံး(၂)ရုံး၊ ၿမိဳ႔နယ္တရားရုံး(၇)ရုံးတုိ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း(၃၇)ဦးတုိ႔သည္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလြန္းေဘာ္ ဦးေဆာင္၍ ၁၃-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေလ့လာေရးခရီး လာေရာက္ၾကပါသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ဧကာဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္လ်ာသဃၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၆ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စုေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ဒုတိယၫြန္ၾ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀

    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အေမရိကန္သံ႐ုံး၊ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ႐ုံး၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာအႀကီးတန္းအႀကံေပးျဖစ္သူ Mr.Mark Silva အား ယေန႔နံနက္ ၀၉:၃၀ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္

  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဥပေဒအဖြဲ႕(International Development Law Organization-IDLO) မွ  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Ms. Irene Khan ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ ၀၉:၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS