အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ “၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တရား႐ုံးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာစာအုပ္မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ” ႏွင့္ “တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈−၂၀၂၂) ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျမန္မာတရား မွ်တမႈက႑မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲ “ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္လ ၂၁

    ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ “၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရား႐ုံးႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ စာအုပ္မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းပြဲ”  ႏွင့္ “တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈−၂၀၂၂) ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျမန္မာတရားမွ်တမႈ က႑မွ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲ “ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၉း၃၀) အခ်ိန္ ေနျပည္ေတာ္၊ Royal ACE ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

         

Myanmar

တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ (ျမန္မာ) တို႔ ၏ Multi-Year Work Plan (၂၀၁၇) ခုႏွစ္အရ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ (ျမန္မာ) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကေလးသူငယ္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း (Master Trainer) ႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ တရားစီရင္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ အမရာဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၆

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆိုပါ႐ံုးပရဝုဏ္ႏွင့္ ႐ံုးပတ္လည္တို႔တြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္  ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ ကၽြန္းပင္ကို စိုက္ပ်ိဳးပါသည္။

         

Myanmar

တရားလႊတ္ေတ္ာေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၅

 တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ရံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမသိမ္းက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) နာရီတြင္ အဆိုပါ႐ံုး၏ စုေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

         

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး " ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာဖိုရမ္ " သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၃

 တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကြမ္႐ွီးက်ြမ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔ တို႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ " ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ တရားမွ်တမႈ ဆိုင္ရာဖိုရမ္ " သို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္သည္။

Myanmar

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာနမွ ေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၂

   မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚမိုးမမ ဦးေဆာင္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္ေသာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကပါသည္။

      

Myanmar

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁

   တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ရံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

        

Myanmar

ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂၆) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၂

   ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂၆) ကို ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး ၊ ေလ့က်င့္ဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၇

    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

    ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ေ႐ွ႕ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၃

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒေရးရာ၊ တရားစီရင္ေရးရာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑မ်ား၏ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အပိုင္း (၂) ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း လက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၈

 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ (၁၁း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆံုသည္။

ထိုသို႔...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၄

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ (ျမန္မာ) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ကေလးသူငယ္တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီက ေနျပည္ေတာ္၊ အမရာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

         ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS