အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၄

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးမ်ိဳးတင့္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စံုညီခံု႐ံုး ႐ံုးထိုင္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၃

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုးပါဝင္ေသာ စံုညီခံုရံုးသည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္၍  ရာဇဝတ္အထူးအယူခံမႈ (၄) မႈႏွင့္ တရားမအထူးအယူခံမႈ (၂) မႈတို႔ကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္သည္။ ထို႔ျပင္  ရာဇဝတ္အထူးအယူခံမႈ (၃) မႈႏွင့္ တရားမ အထူးအယူခံမႈ (၂)မႈ တို့ကို ၾကားနာခဲ့ၾကပါသည္။

Myanmar

ဒိန္းမတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္အရ Judicial Accountability "TOT" အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၂၈

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နွင့္ ဒိန္းမတ္-ျမန္မာအစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ တရားစီရင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ပထမႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၈)ပါ ျမန္မာနိုင္ငံတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ေရးက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း (Judicial Accountability "TOT" Workshop) အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး " ပထမအႀကိမ္ ဘင္းမ္စတက္နိုင္ငံမ်ားမွ တရားစီရင္ေရးအႀကီးအကဲမ်ား စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ " ႏွင့္ " အိႏၵိယနိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေန႔အခမ္းအနား " သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၂၈

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ တရားစီရင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၂၇

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ ဒုတိယႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၂၀၁၉- ခုႏွစ္) မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၃၀) နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၏ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ “ဘင္းစတက္နိုင္ငံမ်ားမွ တရားစီရင္ေရးအႀကီးအကဲမ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေန႔အခမ္းအနား” သို႔ တက္ေရာက္ရန္ထြက္ခြာ

ေနျပည္ေတာ္   ႏိုဝင္ဘာ ၂၄

Myanmar

႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာအလယ္အလတ္အဆင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာအလယ္အလတ္အဆင့္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး (ေအာက္ထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Myanmar

႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၂၀

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး (ေအာက္ထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Scot Marciel အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Scot Marciel အား ယေန႔နံနက္ (၀၉:၄၅)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

         

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ေရးလာေရာက္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ Hon. Chief Justice Cheep Jullamon ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းကေလေၾကာင္း ခရီးျဖင့္ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားပါသည္။

         ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးလာေရာက္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ Hon. Chief Justice Cheep Jullamon ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Hon. Justice Soros Suwannett သည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ ညပိုင္းက ေရႊတိဂံုဘုရားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ ၾကည္ၫိုခဲ႔ပါသည္။

... Read More

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ USAID-PRLM တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ အတြက္ Training of Trainers on Court Surveys သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို Kempinski ဟိုတယ္၌ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ က်င္းပသည္။

         ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS