အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

အဂတိမလုိက္စားဘဲ မွန္ကန္မ်ွတစြာ တရားစီရင္ၾကမွသာ ျပည္သူမ်ားက တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အားကုိးယုံၾကည္လာၾကမည္ျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၆

      ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ခရုိင္ တရားရုံးမ်ား၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားသည္။

                       

Myanmar

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒ၊ တရားေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္က႑မ်ား၏ စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္အမွတ္ (၂) ေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္း လက္မွတ္ေရးထုိး

                       

                       

ေနျပည္ေတာ္  ၾသဂုတ္ ၂၂   -   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒ၊ တရားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ က႑မ်ား၏ စြမ္းရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္အမွတ္ (၂) ေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္း လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြ အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခဲြတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရုံး စုေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

ေနျပည္ေတာ္

(အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း)

၁။          ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ e-Government လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း လုပ္ငန္းအပ္ႏွံလုိပါသျဖင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရွိေသာ ကုမၸဏီမ်...

Read More

 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

      ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ တရားရုံးအသီးသီးတြင္ လစာႏႈန္းက်ပ္ ၉၉၀၀၀-၁၀၀၀-၁၀၄၀၀၀ ရရွိေသာ တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္ (၄) (ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအဆင့္) ရာထူးေနရာမ်ား လစ္လပ္လ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ တရားေရး ၀န္ထမ္းအဆင့္ (၄) (ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးအဆင့္) ရာထူးေနရာကုိ ေလွ်ာက္ထားလုိသူ မ်ားအတြ...

Read More

 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

      ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ယေန႔နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္တရားရုံး အေဆာက္အဦသစ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကုိ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS