အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၇

    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

    ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ေ႐ွ႕ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

Myanmar

တရားလႊတ္ေတ္ာေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆

   တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၈း၃၀ အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမသိမ္းက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

       

Myanmar

"မွ်တသည့္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း"ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၅

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) တို႔ ပူးေပါင္း၍  " မွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း " ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Wun Tawp Motel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။

Myanmar

မွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၁

   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) တို႔ပူးေပါင္း၍ " မွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာစီႏႈန္းမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား " " Fair Trial Standards and Human Rights Additional Refresher Training " ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

တရား႐ံုးႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္  ေမ ၈

   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ တရား႐ံုးႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ စတင္က်င္းပပါသည္။

Myanmar

တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေျဖ႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္  ေမ ၅

   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဥပေဒေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေျဖ႐ွင္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၃ ရက္ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ Hotel Royal ACE တြင္ စတင္က်င္းပပါသည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ တရားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ H.E KAMIKAWA Yoko ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၅ ရက္

   ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ တရားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ H.E KAMIKAWA Yoko ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလြႊတ္ေတ္ာခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

         

Myanmar

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးအေဆာက္အဦသစ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၄

 ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး အေဆာက္အဦသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမ ၄ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါတရား႐ံုးသစ္ေရွ႕ဥပစာ၌ က်င္းပရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဟန္ထူးတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အေဆာက္အဦသစ္ဆိုင္းဘုတ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

Myanmar

တရားလႊတ္ေတ္ာေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၇

  တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၈း၃၀ အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ညီလာခံ ၂၀၁၇ သို႔ တက္ေရာက္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၆
  အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ Vigyan Bhawan  ခန္းမ၌ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ အိႏၵိယနိုင္ငံစိမ္းလန္းစိုေျပေရးဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သစ္ေတာႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အာရွဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔ပူးေပါင္း က်င္းပသည့္ “ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့ညီလာခံ ၂၀၁၇ (World Conference On Environment 2017)” သို႔ မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁

 ျမန္မာႏိုင္ငံတရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ေရးက်င့္ဝတ္အား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းျဖစ္သည့္ Bangalore Principles ပါ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာဥပေဒပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ICJ မွ Justice Kalyan Shrestha ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ UNDP မွ Justice Murray Kellam တို႔က ျပည္ေထာင္စုတရားသူ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၇

  တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) နာရီအခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္ က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၅

 ေတာင္ငူတကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚႏွင္းႏွင္းေစာလွေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၃း၄၀) အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေလ႔လာၾကပါသည္။

         ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS