အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမွ လမ္းၫႊန္မွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမဟန္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးွႂကြယ္ႂကြယ္၊ ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴး ေဒၚစႏၵာေအာင္တို႔နွင့္အတူ (၂၂-၁၂-၂၀၁၈) ေန႔တြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိသည္။

Myanmar

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တရားရံုးအေဆာက္အဦသစ္ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ ၂၄
ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တရားရံုး အေဆာက္အဦသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ ယေန႔ နံနက္( ၀၉း၀၀ ) နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာက္ ၊ဘ႑ာေရး အခြန္ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းတို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔မွ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

Myanmar

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ (၁၂-၁၂-၂၀၁၈)ရက္စဲြပါ အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၅/၂၀၁၈ ျဖင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ဦးလွေအး ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါသည္။

         

Myanmar

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ (၁၂-၁၂-၂၀၁၈)ရက္စဲြပါ အမိန္႔အမွတ္၊ ၄၅/၂၀၁၈ ျဖင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီး ဦးလွေအး ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါသည္။

         

Myanmar

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္သိန္းက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ JICA Judicial and Legal Project တို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ စီမံခ်က္အဆင့္ ၂ (Project Phase II) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္း (Minutes of Meeting)အား လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

Myanmar

ျမန္မာတရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအား ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသား တရားစီရင္ေရးအကယ္ဒမီတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

  ျမန္မာနိုင္ငံမွ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားအား အိႏၵိယနိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္၍ သင္တန္းေပးျခင္း ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအား ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားတရားစီရင္ေရး အကယ္ဒမီတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး သည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၁၁:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၊ C ေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ဒိန္းမတ္-ျမန္မာအစီအစဥ္အရ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၆

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေဝး (4th Steering Committee Meeting) ကို ယေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၃၀

  မံုရြာတကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာနမွ  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၀၂) ဦးပါဝင္သည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီတြင္  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာၾကပါသည္။

         ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ပူးေပါင္း၍ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးအရာရွိမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ PARK ROYAL ဟိုတယ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည္။

ဖြင့္ပြ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၈

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား အားလံုးပါဝင္ေသာ စံုညီခံုရံုးသည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္၍  ရာဇဝတ္အထူးအယူခံမႈ (၃) မႈႏွင့္ တရားမအထူးအယူခံမႈ (၂) မႈတို႔ကို...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS