အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

အက်ဥ္းသူ/ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရး မံု႐ြာအက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ႏွင့္အညီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ခ်ိဳ၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္  ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီက  မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

Myanmar

အက်ဥ္းသူ/ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရး မံု႐ြာအက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ႏွင့္အညီ  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမသိမ္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္  ယေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီကစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံု႐ြာအက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

         

Myanmar

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

 တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ ၀၈း၃၀ အခ်ိန္က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

2nd Steering Committee Meeting အစည္းအေဝးပြဲ က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ (2nd Steering Committee Meeting) အစည္းအေဝးကို ယေန႔ (၁၃-၁၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး ၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (ျမန္မာ)၏ ပံ႔ပိုးမႈျဖင့္က်င္းပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ PARKROYAL Hotel ၌ စတင္က်င္းပပါသည္။

         

Myanmar

ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္တရား႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (ျမန္မာ) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်င္းပသည့္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ PARKROYAL Hotel၌ စတင္က်င္းပပါသည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အထူးအယူခံခံု႐ံုး ႐ံုးထိုင္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ အထူးအယူခံခံု႐ံုးသည္ ယေန႔ နံနက္ ( ၀၉း၃၀ ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐ံုးထိုင္၍ ရာဇဝတ္အထူးအယူခံမႈ (၆) မႈကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး၊ တရားမအထူးအယူခံမႈ (၅) မႈကို ၾကားနာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Myanmar

Law Firms ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား Website တြင္ လႊင့္တင္ေဖာ္ျပမည့္ကိစၥ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၆

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ Website တြင္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ Law Firms မ်ားႏွင့္ ေ႐ွ႕ေနအသင္းအဖြဲ႕တို႔၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို့အား လႊင့္တင္ေဖာ္ျပမည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ဖြဲ႔စည္းမွတ္ပံုတင္ ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ Law Firms ကုမၸဏီမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္-

Myanmar

၂၀၁၈ - ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စီမံကိန္းပထမႏွစ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မူၾကမ္းတို႔အား ႐ွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၈-၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စီမံကိန္းပထမႏွစ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မူၾကမ္းတို႔အား ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၈

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးသာေဌး ႏွင့္ ဦးမ်ိဳးတင့္ တို႔ပါဝင္သည့္ အၿပီးသတ္ ၾကားနာဆံုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းအမွတ္ (၁) ၌ ႐...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၅

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံသံ႐ံုးမွ သံအမတ္ႀကီး  H.E Ms. Vanessa Chan Yuen Ying အား ယေန႔ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

         ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉

သင္တန္းမ်ား၌ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာအရာထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ယေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

         ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS