အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၄

  တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ (၂) တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

Joint Coordinating Committee(JCC) ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၃

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) Project for Capacity Development of Legal, Judicial and Relevant Sectors in Myanmar အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (Joint Coordinating Committee) အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ တရားသူႀကီးမ်ားအတြက္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးဆုိင္ရာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ PARKROYAL Hotel ၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးရာထူးခန္႔ထားေရး အတြက္ ေရးေျဖေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္

  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး(တရားေရး၀န္ထမ္းအဆင့္-၄) ရာထူးခန္႔ထားေရးအတြက္ ေရးေျဖေအာင္ျမင္ သူမ်ားစာရင္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ပါသည္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္းခံယူရန္ (၂၅-၄-၂၀၁၇)ရက္ (အဂၤါေန႔)႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ စီမံေရးရာဌာန၊ စီမံႏွင့္၀န္ထမ္းေရးရာဌာနခြဲ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ(အရာရွိ)ဌာနစုတြင္ လာေရာက္သတင္းပို႔ၾကရန္ ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔၏(၁၀)တန္းစာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္မူရင္း၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္မူရင္း၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမူရင္း၊ ၀န္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္သမား

Myanmar

စာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ဟားခါး မတ္ ၃၁

 ခ်င္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္၌ ၁၅-၃-၂၀၁၇ မွ ၂၉-၃-၂၀၁၇ အထိ ရက္သတၱပတ္ (၂) ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သည့္ စာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းဆင္းပြဲကို ၂၉-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔  ညေန (၁၃း၀၀) အခ်ိန္တြင္ က်င္းပသည္။

         

Myanmar

မိုးမိတ္ခ႐ိုင္တရား႐ံုး အေဆာက္အဦသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၃၁

 တရား႐ံုးအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီတရား႐ံုး အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ဟူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အရ မိုးမိတ္ခ႐ိုင္တရား႐ံုး အေဆာက္အဦသစ္အား တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ႐ံုးအေဆာက္အဦသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၉-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

ခ႐ိုင္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္ မတ္ ၃၁

   ခ႐ိုင္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ား မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၇) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုး တရားေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ကိုယ္စား) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေဆြ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္လႊာမ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ က်မ္းသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၂၉

   ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၅) တြင္ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္လႊာမ်ားအပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ က်မ္းသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၈း၃၀) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး "(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားေကာင္စီ အစည္းအေဝး" သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၈

ဘ႐ူနိုင္းဒါ႐ုဆလမ္နိုင္ငံ၊ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝမ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ "(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားေကာင္စီ အစည္းအေဝး" သို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္(UNDP)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ Training of Trainers (TOT) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၃

  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္(UNDP)တို႔ပူးေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ Training of Trainers (TOT) သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ယေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ေျမညီထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။

         

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၆

   ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသိဉာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းဆုိင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္သို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွ တရားေရးအရာရွိႏွင့္ တရားသူႀကီး ၁၀ ဦးပါ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၁

  ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏခ႐ုိင္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၇း၄၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

         ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၁

  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ႐ုရွားနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Dr. Nikolay A. Listopadov အား ယေန႔ နံနက္ ၀၉:၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

         ...

Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS