အဖြင့္နိဒါန္း

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ တည္ရိွၿပီး ‌ေျမာက္ဘက္နွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ တြင္ တရုတ္နိုင္ငံ၊ အေရွ႕နွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ အန္ဒါမန္ပင္လယ္နွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔နွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ ရိွပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၆၇၆၅၇၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရိွျပီး သစ္ေတာဖံုး ဧရိယာမွာ ၃၄၄၂၃၇ စတုရန္း ကီလိုမီတာ၊ အသားတင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၄၇၇၂၈၀၃ ဟက္တာ၊ နွစ္သီးစား သံုးသီးစား အပါအဝင္ စိုက္ပိ်ဳးေျမဧရိယာ ၁၅၄၄၉၈၅၀ ဟက္တာ နွင့္ ကမ္းရိုးတန္းအရွည္ ၂၇၇၆ ကီလိုမီတာ ရိွပါသည္။

more>

 

႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၂၀

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး (ေအာက္ထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Scot Marciel အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Scot Marciel အား ယေန႔နံနက္ (၀၉:၄၅)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

         

Myanmar

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေနအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ " တရားမမႈမ်ားတြင္ တရား႐ံုးက ဦးေဆာင္သည့္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးစနစ္ က်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ" (Seminar on How to Operate Court-led Mediation for Civil Suits in Myanmar) က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၉

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ တရားမမႈမ်ားတြင္ တရား႐ုံးက ဦးေဆာင္သည့္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးစနစ္ က်င့္သုံးေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (Seminar on How to Operate Court-led Mediation for Civil Suits in Myanmar) ကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ PARKROYAL ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

         

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)တို႔ပူးေပါင္း၍ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ( Mediation Seminar) က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၅

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ပူးေပါင္း၍ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (Mediation Seminar) ကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ PARKROYAL ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ “ တရား႐ုံးက ဦးေဆာင္သည့္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေရးစနစ္ ” ကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထားရွိၿပီး၊ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) တြင္ ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

Myanmar

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္လ်ာသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၅

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ကထိန္လ်ာသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၀၆း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊  ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ တရားေရးအရာရွိမ်ား၊ ဒကၡိဏခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တရား႐ံုးမ်ားမွ တရားေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ား တက္ေရာက္၍ ကထိန္လ်ာသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

Myanmar

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးတို႔ ပူးေပါင္း၍ Workshop on Cyber Crimes က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးတို႔ ပူးေပါင္း၍ Workshop on Cyber Crimes ကို ယေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ Hilton ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 ဤအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္အရ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ ယင္းျပစ္မႈမ်ားတြင္ တင္သြင္း သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာတရားသူႀကီးအတြက္ တရားစီရင္ေရး တြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

Myanmar

"ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တရား႐ုံးစီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အာရွ-ပစိဖိတ္ တရားေရးညီလာခံ" ကို ျမန္မာနိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္  ေအာက္တိုဘာ  ၂၉

Myanmar

စာခၽြန္ေတာ္အမႈမ်ားၾကားနာ

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊  ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေဇာ္သိန္းတို႔ပါဝင္သည့္ အၿပီးသတ္ၾကားနာဆံုးျဖတ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္၌  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရံုးခန္းအမွတ္ (၁) တြင္ ရံုးထိုင္ၿပီး တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၄)မႈကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တရားမအေထြေထြေလွ်ာက္ထားမႈ (စာခၽြန္ေတာ္) (၅)မႈတို႔ကို ရံုးထိုင္ၾကားနာခဲ့ပါသည္။

Myanmar

Pages

သတင္းမ်ား

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၂၀

 ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေလ့က်င့္ဌာနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၀၂း၀၀) နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး (ေအာက္ထပ္အစည္းအေဝးခန္းမ) ၌ က...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Scot Marciel အား ယေန႔နံနက္ (၀၉:၄၅)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ တြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

         ...

Read More

ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

တရားလႊတ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေန အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ႐ံုးခန္းအမွတ္ ၂ တြင္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၃၀) အခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးသာေဌးက အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

... Read More

Pages

Subscribe to The Supreme Court of the Union RSS