ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ တရားရုံးများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ မြှင့်တင်ရေးအတွက် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူ ဟာစီမံကိန်းထုတ်ပြန်

နေပြည်တော် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်

          မြန်မာ့တရားစီရင်ရေးစနစ်တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်မည့် သုံးနှစ်တာာ  စီမံကိန်း တစ်ရပ်ကို ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အပြည့်အစုံဖတ်ရန်

Myanmar

Category: