အက်ဥ္းသူ/ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရး မံု႐ြာအက်ဥ္းေထာင္အား စစ္ေဆးၾကည့္႐ွဳ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ႏွင့္အညီ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ခ်ိဳ၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး႐ံုး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္  ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီက  မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။

         

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ား၏ အေဆာင္မ်ားႏွင့္ စားဖိုေဆာင္မ်ား၌ သန္႔႐ွင္းစြာထားရွိမႈ ရွိ/ မရွိ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ ရွိ/ မရွိ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေျခအေန၊ ေသာက္သံုးေရးရရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာသင္ၾကားမႈအေျခအေန၊ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ရွိ/ မရွိ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိျခင္း ရွိ/ မရွိတို႔ကို ေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ၫွိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar

Category: