ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်