ဒုတိယၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားလုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၅)သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆
  ဒုတိယၿမိဳ႔နယ္တရားသူႀကီးမ်ားလုပ္ငန္း၀င္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၅)သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ယေန့နံနက္(၀၉၀၀)နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ (ကိုယ္စား) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

         
  အခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ေလ့က်င့္ဌာန)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ခ႐ုိင္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူ(၇၉)ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

         
  သင္တန္းမွာ ရက္သတၱပတ္(၁၄)ပတ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္စား သင္တန္းသားေခါင္းေဆာင္အား သင္တန္းဆင္းေအာင္္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး နံနက္(၁၀၀၀)နာရီတြင္ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

Myanmar

Category: