ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား က်မ္းသစၥာျပဳျခင္းအခမ္းအနားက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္     ဒီဇင္ဘာ     ၁၄

 ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား လုပ္ငန္းဝင္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၄)တြင္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ တာဝန္ေပးအပ္လႊာမ်ားအပ္ႏွင္းျခင္းႏွင့္ က်မ္းသစၥာျပဳျခင္းအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၈:၃၀ နာရီအခ်ိန္   ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး စုေဝးခန္းမတြင္က်င္းပရာ   ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

           

   အခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ဖို႔အတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တရားသူႀကီးမ်ားဟာ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ျခင္း ၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္း ၊ သာတူညီမၽွမႈရွိျခင္း ၊ စြမ္းရည္ျပည့္စုံျခင္း ႏွင့္ လုံ႔လဝီရိယရွိျခင္း ၊ သမာသမတ္က်မႈရွိျခင္း ၊ ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္မႈရွိျခင္း ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ ရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊အထူးမွာၾကားလိုသည္မွာလာဘ္ေပး လာဘ္ယူကင္းရွင္းဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူရဲ့အကူအညီကိုယူၿပီး ထိေရာက္စြာတားဆီးသြားမွာျဖစ္သည္ကို သတိေပးေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေပၚမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး သတၱိရွိရွိရင္ဆိုင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ားက က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က သင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ဆု ရရွိသူမ်ားကို ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

           

   ယေန႔က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားသို႔  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား ၊ သင္တန္းဆင္း ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး (၈၀) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

Myanmar

Category: