ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး က ဂ်ပန္တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန(Ministry of Justice) မွ ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သူ H.E Mr. Hiromu KUROKAWA ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္  ဒီဇင္ဘာ လ ၁၃ ရက္

   ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတရားေရး ဝန္ႀကီးဌာန(Ministry of Justice) မွ  ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သူMr. Hiromu KUROKAWA ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ အား ယေန႔ နံနက္ ၀၉:၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

                   

    ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA)၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံတရားေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔အၾကား  ေရွ႕ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးၾကည္သက္ ႏွင့္  တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Myanmar

Category: