ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဒိန္းမတ္သံ႐ုံးတို႔၏ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး” သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုး

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာ  ၁

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဒိန္းမတ္သံ႐ုံးတို႔၏ “တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး” သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို  ယေန႔ ေန႔လည္ ၁၄:၀၀ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ စုေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

           

လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Peter Lysholt Hansen ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး  ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

           

အခမ္းအနားတြင္ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ဒိန္းမတ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးကလည္းေကာင္း၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကိုယ္စား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ကလည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ အစီအစဥ္ေအာက္မွ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္   ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္သံ႐ုံးတို႔က တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါသေဘာ တူညီမႈအရေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး  H.E. Peter Lysholt Hansen က ယေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဒိန္းမတ္အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေကာင္အထည္    ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ အကူအညီမ်ား  ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

  ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုနိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး  H.E. Peter Lysholt Hansen တို႔သည္ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး” သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။

Myanmar

Category: